Algemene Voorwaarden

Voorwaarden:

Het is mogelijk dat voor en door studenten bij het aanbieden van diensten, informatie, jou als voorendoorstudenten-gebruiker persoonsgegevens verwerkt. Wij gaan zorgvuldig om met de aan ons doorgegeven persoonsgegevens en informatie.

Het uitgangspunt van voor en door studenten is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan voor en door studenten nooit verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of liever anoniem een bericht plaatst.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van voorendoorstudenten.com, tenzij in een schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen.

Copyright:

De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, teksten, afbeelding en/of combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en datarechtbanken. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming, informatie van voor en door studenten her te gebruiken voor eigen doeleinden. Gebruikers mogen materiaal Alles wat door de gebruiker van voor en door studenten wordt gepubliceerd, wordt gezien als User Content. De gebruiker behoud hierdoor alle rechten en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die geplaatst is op voor en door studenten.

Het plaatsen van Content:

Voor en door studenten heeft het recht om ongepaste, grof, seksueel getint, misleidend, niet relevante of onjuist geplaatste informatie te verwijderen van deze website. voorendoorstudenten.com behoudt zich aan het recht voor om welke reden dan ook Content te weigeren, verwijderen, te plaatsen, te sluiten of aanpassing te verlangen van de gebruiker, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte is gesteld.

Aansprakelijkheid:

• Voor en door studenten is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan bij de gebruiker in verband met (onrechtmatig) gebruik van voorendoorstudenten.com.
• Voor en door studenten heeft geen kennis en/of bemoeienis met de Content die de gebruikers met behulp van de website ter beschikking wordt gesteld. www.voorendoorstudeten is niet aansprakelijk voor welke beslissing is genomen door de gebruiker aan de hand van de verstrekte informatie op voorendoorstudenten.com.

Wijzigen privacyverklaring.

Voor en door studenten houdt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina voorendoorstudenten.com gepubliceerd worden. Voor en door studenten adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er verandering zijn doorgevoerd.